Какво печелите със CViC?

 Училището и Учителите
 • Спестява време – край на ръчното оценяване на тестове и нанасяне на оценки
 • Дава обратна връзка за резултатите/ постиженията на учениците – чрез бързи справки за успех на клас, група, ученик
 • Оптимизира административната работа – лесна и бърза комуникация с ученици и родители – съобщителните модули и календара
 • Повишава преподавателския капацитет – чрез инструментите за статистика и анализ мога да взимам по-бързи и качествени решения
 • Позволява вземане на по-добри управленски решения от директора – с помощта на специализиран достъп до информация за обучителните пространства на всички учители и възможност за анализ и различни справки
Учениците
 • Мотивира и ангажира вниманието им
 • Прави ги активни участници в процеса на учене и на създаване на съдържание
 • Дава им свобода да организират времето си за подготовка и достъп до ресурси и комуникация 24 часа
 • Информира за важни предстоящи събития – тестове, домашни, класни, контролни
Родителите
 • Активно въвлечени
 • Информирани за родителски срещи, оценки и отсъствия
 • Възможност за онлайн срещи с учители и класни ръководители
 • Достъп до справки, анализи, личностно развитие на детето
Фирмата
 • Възможност за провеждане на фирмени обучения
 • Вътрешно-фирмена комуникация
 • Провеждане на онлайн срещи и консултации с клиенти
 • Насрочване и провеждане на уебинари