Какво предлага CVIC?

  • Аудио и видео контакт в групов или индивидуален режим;
  • Персонално файлово хранилище;
  • Достъп до споделени или предоставени учебни ресурси;
  • Презентационни екрани, под формата на бяла дъска, в които да зареждате предварително подготвените файлове, които да използвате по време на учебната или консултационна сесия;
  • Онлайн редактор, така че в реално време да може  да пишете, маркирате, оцветявате, корегирате в презентационните екрани;
  • Функция за споделяне на Вашия екран и всичко, което правите на него, така че да  осигурите пълна интерактивност по време на учебния процес или консултацията;;
  • Изпращане и разменяна на файлове и съобщения в групов или индивидуален режим;
  • Избор на подходяща визуализация на комуникационното пространство.
  • Запис, съхранение и контрол върху достъпа до проведени от Вас учебни сесии, консултации, семинари, лекции;
  • Оптимизиран достъп през мобилно устройство.