Нашите приоритети

Активна и ангажирана училищна общност от учители, ученици и родители;

Модерно образование, интегрирало възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии;

Интерактивна учебна среда, изградена на принципа на активното взаимодействие между ученици, учители, родители, учебни ресурси и дейности;

Ефективност на педагогическия труд – анализи, статистики, справки.