Потребителски планове

План „Демо“

Изборът на този потребителски план Ви дава възможност да използвате пълноценно презентационните и комуникационни функцииналности на CViC безплатно при следните условия:

 • да създавате учебно пространства. При този план броят е лимитиран до 1 (едно) учебно пространство.
 • да използвате виртуалната класна стая  като каните неограничен брой потребители, но не-повече от 1 (един) за една сесия;
 • да използвате файловото хранилище с капацитет от 50 MB, където да качвате своите файлове, така че винаги да ви бъдат под ръка.
План „Стандартен“

При избора на този план Вие имате възможност:

 • да създавате неограниен брой обучителни пространства;
 • да провеждате обучения или консултации във Виртуалната класна стая с неограничен брой участници;
 • да използвате файловото хранилище с капацитет 2 GB, където да качвате своите файлове, така че винаги да ви бъдат под ръка;
 • да записвате проведените от Вас събития във Виртуалната класна стая и да ги предоставяте он деманд;

План Стандартен е подходящ за индивидуални или корпоративни потербители, които биха желали да използват възможностите на CViC като комуникационно пространство, в което да провеждат разноообразни дейности – трейнинги, уебинари, управление на проекти, кариерно консулатиране и т,н

Цена:

 • 17.99 лева на годишен абонамент на потребител;
 • 9.99 лева – на 6 месечен абонамент на потребител;
 • 1.99 лева – месечен абонамент на потребител.
План „С Бонус“

При избора на този план имате възможност:

 • да създавате неограниен брой обучителни пространства;
 • да провеждате обучения или консултации във Виртуалната класна стая с неограничен брой участници;
 • да използвате файловото хранилище с капацитет 2 GB, където да качвате своите файлове, така че винаги да ви бъдат под ръка;
 • да записвате проведените от Вас събития във Виртуалната класна стая и да ги предоставяте он деманд;

В допълнение получавате:

 • достъп до над 12 000 утвърдени за ползване от МОН учебни ресурси по общообразователни предмети от 1 до 8 клас – аудио, видео, интерактивни упражнения и задачи.

Цена:

 • 23. 99 лева на годишен абонамент на потребител;
 • 12. 99 лева – на 6 месечен абонамент на потребител;
 • 2.99 лева – месечен абонамент на потребител.
План „Училището бг“

Ако вашето училище използва платформата Училището БГ, получавате възможност да използвате функционалностите на план „С Бонус“ по подразбиране.

Освен това:

 • при влизане в CViC преподавателите и учениците ще бъдат синхронизирани с учебните курсове, дейностите, календарните събития, оценките и файловете в училищната платформа.
План „Родител в Училишето БГ“

Ако Вие сте родител на ученик в която и да е от платформите на Училището БГ,  получавате :

 • известия за оценките на своите деца в момента на тяхното отразяване в електронния дневник;
 • известия за всички предстоящи събития и срокове от календара на своето дете – домашни, контролни и класни, проектни задания, родителски срещи, забележки;
 • възможност да провеждате на онлайн родителска среща и консултация с преподавател;
 • възможност за бърз контакт и достъп до останалите родители за обсъждане на идеи и планове за развитие.

Така Вие ставате част от активната училищна общност – преподаватели, ученици, родители, която е основата на качественото образование.

Освен това:

 • При допълнително поискване (он деманд) имате достъп до анализи и статистика на постиженията на своето дете, свързани с неговото личностно развитие.

Цена: 

 • 17.99 лева за абонамент на потребител в рамките на една учебна година;
 • 9.99 лева – за абонамент на потребител в рамките на учебен срок.