Решението CViC

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

CViC  е платформа, предлагаща различни услуги в областта на образованието, чрез умело интегриране на съвременни иновативни и интерактивни форми и подходи.

 С какво е уникално като решение?

Това е комбинация от виртуална класна стая,  интеграна с платформа за управление на учебния процес  и достъпът до над 12 000 утвърдени учебни материали (аудио, видео, интерактивни упражнения и задачи).

Към кого е адресирано?

CViC може да се използва от училища, университети, отделни преподаватели, ученици, родители, както и от различни организации. Необходима е само интернет връзка и устройство – компютър, лаптоп, таблет или смартфон.

 

Създадено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по проект № BG16RFOP002-1.001-0024-C01