Нашите приоритети

С КласБГ.онлайн екипът на Център за образователни инициативи предлага цялостно решение за електронно-базирано образование. То представлява интеграция на съществуващата платформа Училището БГ с утвърдени учебни материали и продуктовата иновация Cloud Virtual Class (CViC), създадена с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. по проект № BG16RFOP002-1.001-0024-C01

Училищна общност

Да изградим активна и ангажирана училищна общност от учители, ученици и родители

Модерно образование

Да дадем възможност за модерно образование с помощта на съвременните информационни и комуникационни технологии

Интерактивна учебна среда

Да предоставим учебна среда за активното взаимодействие между ученици, учители, родители, учебни ресурси и дейности

Ефективност на педагогическия труд

Да улесним и подпомогнем работата на преподавателите с помощта на анализи, статистики и справки

Какво предлага CViC?

Какво предлага CViC?

 • Аудио и видео контакт в групов или индивидуален режим;
 • Персонално файлово хранилище;
 • Достъп до споделени или предоставени учебни ресурси;
 • Презентационни екрани (бяла дъска), на които да зареждате предварително подготвени файлове и да ги използвате по време на учебната сесия;
 • Онлайн редактор с инструменти за онагледяване на презентационните екрани в реално време;
 • Възможности за споделяне на екрана;
 • Изпращане и размяна на файлове и съобщения в групов или индивидуален режим;
 • Контрол върху изгледа на комуникационното пространство;
 • Запис, съхраняване и контрол върху достъпа до проведените учебни сесии, консултации, семинари, лекции;
 • Възможност за използване на мобилна версия.

Какво печелите със CViC?

Интеграцията на CViC с Училището БГ в най-голяма степен покрива нашата представа за ползите от електронно-базираното обучение.
Училището и Учителите
 • Спестява време – край на ръчното оценяване на тестове и нанасяне на оценки
 • Дава обратна връзка за резултатите/ постиженията на учениците – чрез бързи справки за успех на клас, група, ученик
 • Оптимизира административната работа – лесна и бърза комуникация с ученици и родители чрез съобщения и календар
 • Повишава преподавателския капацитет – инструменти за автоматизирана статистика и анализ
 • Позволява вземане на по-добри управленски решения – с помощта на специализиран достъп до работата на всички учители директорът има възможност за анализ и различни справки
Учениците
 • Мотивира и ангажира вниманието им
 • Прави ги активни участници в процеса на учене и на създаване на съдържание
 • Дава им свобода да организират времето си за подготовка и достъп до ресурси и комуникация 24 часа
 • Информира за важни предстоящи събития – тестове, домашни, класни, контролни
Родителите
 • Активно въвлечени
 • Информирани за родителски срещи, оценки и отсъствия
 • Възможност за онлайн срещи с учители и класни ръководители
 • Достъп до справки, анализи, личностно развитие на детето
Фирмата
 • Възможност за провеждане на фирмени обучения
 • Вътрешно-фирмена комуникация
 • Провеждане на онлайн срещи и консултации с клиенти
 • Насрочване и провеждане на уебинари

Потребителски планове

Искам да пробвам CViC
Безплатно - сега за 60 дни!
Осигурява пълен достъп в рамките на 14 дни извънредно: сега за 60 дни! След изтичане на срока ще имате възможност да:

създадете 1 учебно пространство

поканите до 1 гост-участник за 1 сесия

използвате файлово хранилище с капацитет до 100 MB
 
 
 
 
 
 
CViC с пълен достъп
60 лева/год./потребител
33 лева за 6 мес./потребител
6 лева за мес./потребител
С потребителски план CViC с пълен достъп имате възможност да:

създавате неограничен брой учебни пространства

каните неограничен брой участници в 1 сесия

използвате файлово хранилище с капацитет 2 GB

записвате проведените сесии

достъп до над 13 200 учебни ресурси по общообразователни предмети от 1 до 8 клас – аудио, видео, интерактивни упражнения и задачи
 
 
 
 
Училището БГ
36 лева/год./потребител
21 лева за 6 мес./потребител
4 лева за мес./потребител
С потребителски план Училището БГ имате възможност да получавате:

известия за оценките на вашите деца в момента на тяхното отразяване в училищната платформа

известия за всички предстоящи събития и срокове от календара на вашето дете – домашни, контролни и класни, проектни задания, родителски срещи, забележки

възможност да провеждате онлайн родителска среща и консултация с преподаватели

възможност за бърз контакт с други родители за обсъждане на идеи и планове за развитие

ПЛЮС:
създавате неограничен брой учебни пространства
каните неограничен брой участници в 1 сесия
използвате файлово хранилище с капацитет 2 GB
записвате проведените сесии
Интеграция на CViC с платформа на Училището БГ
Трикомпонентна
Интеграцията на CViC с платформа на Училището БГ включва:

Инсталационна такса - 900 лева, еднократно

Потребителска такса - от 2.49 лева до 1.69 лева на потребител/ според броя/ на годишна база

Администриране на платформата - 100 лева/ на месечна база
 
 
 
 
 
 

Екип

Цветан Цветански

Цветан Цветански

Ръководител на проекта

Петър Цветков

Петър Цветков

Администрация и финанси

Илка Зафирова

Илка Зафирова

Разработване и управление на продукта

Биляна Михайлова

Биляна Михайлова

Комуникация с клиенти

Новите технологии в училище

За мотивацията и ползите от използването на новите технологии в класната стая. Мнения на директори, учители и ученици от София, Търговище и Панагюрище.