С “Училище в джоба” за 2020-2021

Потребители в училищеБазисна цена/годишно/без ДДС
Методика на формиране на  ценатаМаксимална цена/без ДДС
до 100350 левабазисна 350 лева350 лева
до 200350 лева плюс 3 лева за всеки потребител между 101 и 200650 лева
до 500650 леваплюс 2 лева на потребител между 201 и 5001250 лева
до 10001250 леваплюс 1.5 лева на потребител между 501 и 10002000 лева
над 10002000 леваплюс 1 лев на потребител след 1001